31.05.2021 Nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus valtuustossa

Maskun kunnanvaltuuston kokous 31.05.2021

VALTUUSTOALOITE: Nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus valtuustossa

Maskun nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus Maskun kunnanvaltuustossa sekä useimmissa lautakunnissa. Kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksiin nuorisovaltuuston edustajat on kutsuttu nuoria koskevissa pykälissä, esimerkiksi kesätyöpaikkoihin liittyen.

Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet kulkevat tällä hetkellä samaa reittiä kuin kuntalaisaloitteet ja tulevat vain kerran vuodessa valtuuston tietoon. Ellei sitten nuorisovaltuuston kummivaltuutetut toimi välillisinä viestinviejinä valtuustossa. Näin toimittiin 7.12.2020, kun nuorisovaltuuston kummivaltuutetut Susanna Lehtojärvi ja Maija Salo veivät nuorisovaltuuston laatiman maksuttoman hormonaaliseen ehkäisyyn liittyvän aloitteen valtuustoon.

Nuva ry:n teettämän Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan vuonna 2019 oli jo 125 kunnassa nuorisovaltuustolla suora aloiteoikeus valtuuston kokouksissa.

Suora aloiteoikeus antaa nuorille mahdollisuuden:

1) nostaa valtuuston keskusteluun nuorille merkittäviä asioita

2) lisää nuorisovaltuuston aloitteiden käsittelyn läpinäkyvyyttä

3) parantaa vuoropuhelua kunnan nuorten ja päättäjien välillä

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä aloiteoikeuden myöntäminen ovat selkeä osoitus tahtotilasta ja halusta toimia kuntalain 26 §:n 2 momentin mukaisella tavalla ja antaa nuorisovaltuustolle entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa Maskun kunnan päätöksentekoon lasten ja nuorten kannalta merkittävissä asioissa. Aloiteoikeuden antaminen nuorisovaltuustolle voisi myös osaltaan lisätä nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen ja kunnalliseen päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun nuorisovaltuustolle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden lisäksi aloiteoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

Maskussa 31.5.2021

Susanna Lehtojärvi (KOK)
Taru Liimatta (KOK)
Heidi Rantala (KOK)
Rami Koivisto (KOK)
Päivi Moisio (KOK)