13.12.2021 Vaihtoehtobudjetointi vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn

Maskun kunnanvaltuuston kokous 13.12.2021

Valtuustoaloite: Vaihtoehtobudjetointi vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn


Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat ja valtuutetut, sekä yleisö!


Luottamushenkilöiden, niin valtuuston, kunnanhallituksen kuin lautakuntien jäsenien on haasteellista päättää isoista budjettikokonaisuuksista pelkän esityslistan liitteiden pohjalta. Ajoittain on erittäin vaikea tunnistaa, mitkä toiminnot ovat kunnan kannalta kriittisiä ja mitkä puolestaan palvelutasoa parantavia tai ylläpitäviä. Yksittäisen, varsinkin uuden, luottamushenkilön on hankala etsiä konkreettisia muutoksia viranhaltijoiden esittämiin menokohtiin. Haluammekin edistää Maskussa keskustelua mahdollisista vaihtoehdoista. 


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Maskussa kokeillaan vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä budjetointia, jossa tuodaan esille vaihtoehtoja. Lisäksi esitämme, että talousarviokäsittelyyn varataan nykykäytäntöä enemmän aikaa, jotta valtuustoryhmillä olisi käytettävissä kohtuullinen aika perehtyä budjettiesityksiin ja tuoda omat näkemyksensä vaihtoehdoista keskusteltavaksi. Aloitteen tarkoituksena on, että jokaisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen kohdalla esitellään kolme erilaista budjettiesitystä, joista luottamushenkilöiden olisi selkeämpi päästä valitsemaan haluttu palvelutaso. Kolme tasoa olisivat seuraavat:

  1. nykyistä palvelutasoa parantava esitys (kuluja lisäävä malli)
  2. nykyisen palvelutason säilyttävä esitys (nykyisen kulutason säilyttävä malli sisältäen indeksikorotukset)
  3. nykyistä palvelutasoa muuttava esitys (kustannussäästöjä/tehokkuutta hakeva malli)


Erilaisten vaihtoehtojen esittely talousarvion yhteydessä antaa luottamushenkilöille nykyistä toimintamallia paremman työkalun käydä keskustelua ja tehdä selkeitä valintoja mm. kunnan strategian, puolueen tai luottamushenkilöiden arvomaailman suhteen. Vaihtoehtoisten budjettiesitysten malli on myös budjettia laativan ja valmistelevan virkavastuulla toimivan viranhaltijan kannalta mainio tapa tuoda näkyviin sellaisia tarpeita ja ehdotuksia mm. investointihankkeita, resurssilisäyksiä tai muita toimintamalleja, joita muuten ei luottamushenkilöille tulisi välttämättä esitettyä. 


Lisäksi esitämme, että kunnan tuloveroprosentti käsitellään jatkossa talousarvion yhteydessä esille tuotujen vaihtoehtomallien perusteella.

Kaipaamme siis viranhaltijoilta jatkossa vaihtoehtoisia esityksiä, joista me luottamushenkilöt keskustelemme ja päätämme yhdessä eri toimielimissä.

Maskussa 13.12.2021
Rami Koivisto & Susanna Lehtojärvi

Valtuustoaloitetta tukevat valtuutetut:

Päivi Moisio, Pasi Heinonen, Hanna-Kaisa Savela, Heidi Leskinen, Jyrki Alastalo, Katriina Hiippavuori, Aki Simola, Ritva Elomaa, Heidi Rantala