Presidentinvaalit 2024

“Olen ehdolla tasavallan presidentiksi, koska haluan olla tekemässä avointa, turvallista ja kansainvälistä Suomea. Maamme tarvitsee nyt vahvaa ulkopoliittista otetta ja sisäisen jakautumisen vähentämistä.

Tuollaista tehtävää ei pysty tekemään yksin, kuten ei tällaista kampanjaakaan. Työ on nyt alkanut. Oheisella lomakkeella voit tulla mukaan tiimiini ja seurata kampanjan vaiheita.

Yhdessä tekeminen on suurin voima, matkalla kohti vaalipäivää ja valitulle tasavallan presidentille sen jälkeen.

Koko Suomen etu edellä – aina ja yhdessä.”

– Alex

YHDISTÄVÄ OHJELMA 

Avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi

Tasavallan presidentin kolme päätehtävää liittyvät ulkopolitiikkaan, ylipäällikkyyteen ja arvoihin. Jokaisen kohdalla asema on ansaittava. Ulkopoliittinen linjani on arvopohjainen realismi. Ylipäällikkönä olen vahvan puolustuksen lukko. Arvojohtajana haluan kuunnella ja ymmärtää.

Kylmän sodan jälkeinen aikakausi on ohi. Sen lopetti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen - keskinäinen riippuvuus, kauppa, teknologia, energia, informaatio ja valuutta - repivät meitä nyt erilleen. Yhteistyön välineet on aseellistettu. 

Me elämme sukupolvemme 1918-, 1945- ja 1989-hetkeä. Ajanjaksoa, jolloin ymmärrämme, että maailma on murroksessa, mutta emme vielä tarkkaan tiedä, mihin se johtaa. Menossa on uudelleenjako vallasta, josta käydään kamppailua niin globaalissa lännessä, idässä kuin etelässäkin. 

Ensimmäinen maailmansota lopetti imperialismin. Toinen maailmansota lopetti fasismin. Kylmä sota lopetti kommunismin. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Putinin sota ei lopeta liberalismia, siis länsimaista demokratiaa. 

Seuraava tasavallan presidentti aloittaa tehtävänsä maailmassa, jossa kansainväliset instituutiot ja se sääntöpohjainen maailma, johon olemme tottuneet, heikkenevät. Elämme rauhattomuuden ja epäjärjestyksen aikakautta. Presidentin on toimittava tämän murroksen keskellä. 

Uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen menee vähintään kymmenen vuotta. Tulemme näkemään niin vallan alueellistumista kuin epäpyhiä liittolaisuuksia. Maat ja alueet sekä kilpailevat, käsittelevät konfliktejaan että tekevät yhteistyötä.  

Presidentin on tehtävä töitä sen eteen, että pysymme kilpailukykyisinä, vältämme konflikteja ja panostamme yhteistyöhön. Tässä uudessa tilanteessa tasavallan presidentiltä vaaditaan kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja.   

Suomi on kokoaan suurempi toimija maailmassa. Olemme kaikilla mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista maista. Pystymme esimerkillämme ja toimintavallallamme vaikuttamaan siihen, millaiseksi uusi maailmanjärjestys muovautuu.