Aki Simola

Sisulla ja sydämellä

Hyvinvointipalvelujen uudistamista on maassamme rakenneltu sitkeästi lähes kaksi vuosikymmentä miltei kaikkien poliittisten puolueiden ollessa vuorollaan hallitusvastuussa. Edellinen kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) oli välimalli, jossa pienempiä kuntia ajettiin muodostamaan vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjan kuntayhtymiä perusterveydenhuoltoa ja myöhemmin myös sosiaalipalveluja varten.

Meille Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa se tarkoitti Akseli-nimeä kantavan perusturvakuntayhtymän synnyttämistä. Sairaanhoitopiirien vastuulle jäi tuossa uudistuksessa edelleen vaativamman erikoissairaanhoidon järjestäminen.

Uudistusta pidettiin jo tuolloin varsin keinotekoisena ja rajallisia resursseja uuden hallinnon rakentamiseen tuhlaavana. Tänä päivänäkään en ole saanut selvyyttä siitä, mihin tuo väestöpohjavaatimus aikoinaan pohjautui.

Reilut kymmenen vuotta siis olemme jo kolmen kunnan yhteisin voimavaroin Akselin toiminnasta vastanneet.

Nyt olemme menossa kohti seuraavaa askelmaa, jossa kaikki kuntien sote-palvelut lisättynä pelastustoimella yhdistetään maakunnallisella tasolla toimivan hyvinvointialueen alaisuuteen. Lainsäädäntö on voimassa ja sitä lähdetään nyt toteuttamaan valitsemalla vaaleilla kokonaan uusi hallinnon taso.

Varsinais-Suomessa on tasokas yliopistollinen keskussairaala sekä lukuisa joukko perustason sote-yksikköjä, joiden toiminnan sovittaminen yhteen vaatii aktiivista ja ennakkoluulotonta työtä. Tehtävä ei ole helppo, mutta sen onnistumiseksi meidän on taisteltava, jotta pystymme tarjoamaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvia palveluja tulevaisuudessakin länsimaisen sivistysvaltion edellyttämällä tasolla ja laajuudella myös meille maaseudun asukkaille.

Olen edelleen valmis jatkamaan työtä hyvinvoinnin palvelujen toimivuuden puolesta. Sisulla ja sydämellä uutta maakunnallista hyvinvointialuetta kohti.

Aki Simola

perusturvakuntayhtymä Akselin valtuuston puheenjohtaja

hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuutettu