Valtuustoaloite 13.12.2021 Vaihtoehtobudjetointi vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn

13.12.2021

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että Maskussa kokeillaan vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä budjetointia, jossa tuodaan esille vaihtoehtoja. Lisäksi esitämme, että talousarviokäsittelyyn varataan nykykäytäntöä enemmän aikaa, jotta valtuustoryhmillä olisi käytettävissä kohtuullinen aika perehtyä budjettiesityksiin ja tuoda omat näkemyksensä vaihtoehdoista keskusteltavaksi. Aloitteen tarkoituksena on, että jokaisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen kohdalla esitellään kolme erilaista budjettiesitystä, joista luottamushenkilöiden olisi selkeämpi päästä valitsemaan haluttu palvelutaso.

Esitämme myös, että kunnan tuloveroprosentti käsitellään jatkossa talousarvion yhteydessä esille tuotujen vaihtoehtomallien perusteella.

Kaipaamme siis viranhaltijoilta jatkossa vaihtoehtoisia esityksiä, joista me luottamushenkilöt keskustelemme ja päätämme yhdessä eri toimielimissä.