Maskun Kokoomus Ry:n kuntavaaliohjelma

8.3.2017

                                       

 

VASTUU, VAPAUS,
DEMOKRATIA, VÄLITTÄMINEN, SUVAITSEVAISUUS,
               MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO,
KANNUSTAVUUS, OSAAMINEN JA YRITTÄJYYS

 

MASKUN KOKOOMUS RY:N     KUNTAVAALIOHJELMA 

 

⦁    Elinvoimainen, vahva, terve, toimintakykyinen ja hyvinvoiva kunta. 


⦁    Laadukasta varhaiskasvatusta- ja koulutusta kaikille kuntalaisille: pienet ryhmäkoot ja niiden säilyttäminen, opettajien säännöllinen täyd.koulutus ja terveellinen oppimisympäristö.


⦁    Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä  laadukkaiden terv.huollon-ja sosiaalihuollon palveluiden tukeminen: kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen omaan hyvinvointiin ja ympäristöön esim.sähköiset kyselyt ja kuntalaisten kuuleminen.


⦁    Panostaminen liikuntatoimintaan sekä viihtyisään ja terveelliseen asuinympäristöön: yhteistyön lisääminen urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa, Rivieran ulkoilualueen kehittäminen ja liikunta- sekä luontopolkujen ylläpitäminen.


⦁    Yrittäjyyden kehittäminen ja yhteistyön lisääminen huomioiden nykyiset ja uudet yrittäjät.


⦁    Asuntopolitiikan kehittäminen: monipuolistetaan asunnontuotantoa ja tuetaan kaavoitusta.

 

Maskun Kokoomus ry nyt myös  Facebookissa,   Instagramissa ja
   Twitterissä.
Käy tykkäämässä meistä!