Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti 2023: Kestävän tulevaisuuden valintoja

29.11.2022

Lukijalle

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoomuslainen talouspolitiikka pohjaa vastuullisuuteen ja rakentaa kestävää ja vahvaa Suomea. On vastuullista, että huolehdimme julkisen talouden kunnosta. Vain siten voimme turvata valoisan tulevaisuuden ja hyvinvointipalvelut suomalaisille myös tulevaisuudessa. Vain siten voimme pitää heikoimmista huolta. 

Kulunut vuosi kriiseineen on osoittanut kestävän talouden merkityksen. Talouspolitiikka on yhä useammin myös turvallisuuspolitiikkaa. Emme voi suojata Suomea tai tukea Ukrainaa kestävästi, mikäli emme pysty huolehtimaan omasta taloudestamme. Pysyvästi velkainen maa ilman parempaa näkymää tulevasta ei voi pysyä pystyssä omilla jaloillaan.

Suomi on elänyt vuosia velaksi. Samalla taloutemme kriisinkestävyys on heikentynyt. Me tarvitsemme lujan Suomen, jotta voimme huolehtia suomalaisten perustarpeista - turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Luja Suomi pärjää vaikeinakin aikoina. Luja Suomi seisoo vahvasti omilla jaloillaan, vaikka ympärillä myrskyäisi.

Meidän on palautettava suomalaisten usko tulevaisuuteen. Siihen, että vaikeistakin ajoista selvitään, kunhan teemme oikeita asioita. Kokoomus on vaihtoehto vasemmistohallitukselle. Kokoomus on vastuullinen asioiden hoitaja, ratkaisuja etsivä ja niitä löytävä.

Luja ja vahva Suomi suojelee yksilönvapautta, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Vahva Suomi ei käperry sisäänpäin, vaan pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Markkinatalous toimii, yritykset menestyvät ja talous kasvaa. Vahvassa Suomessa ketään ei jätetä tien varteen.

Esittelemme tässä julkaisussa vaihtoehtomme velkataloudelle. Meidän mallissamme tulevaisuutta rakennetaan talouden kestävälle kasvulle, uuden luomiselle ja uudistumiselle. Meidän vaihtoehdossamme hyvinvointi syntyy suomalaisten työstä, ahkeruudesta ja yrittämisestä. Kokoomuksen mallissa jokainen työikäinen ja työkykyinen on töissä ja osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen. Vain silloin olemme maana oikealla raiteella kohti tulevaa.

Me emme keskitä tarmoamme järjestelmän pönkittämiseen. Me teemme töitä ihmisille yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Suomalaisten pitää saada päättää enemmän omasta elämästään, rahoistaan ja palveluistaan. Valinnan mahdollisuuksien lisääminen luo työtä sekä kasvattaa vaurautta ja vapautta.

Kokoomuksen kasvun kaavassa muutos ei tapahdu veroja korottamalla ja ihmisten mahdollisuuksia kaventamalla, vaan osaamiseen, investointeihin, työhön ja yrittäjyyteen panostamalla. Säästämisestä täytyy tehdä jälleen suomalainen hyve.

Tulevan vaalikauden keskeisin kysymys on julkisen talouden tervehdyttäminen ja kasvun luominen. Vain siten takaamme maamme turvallisuuden ja tulevaisuuden. Siksi lupaamme vähentää velkaantumista ja nostaa suomalaisten elintasoa. Politiikkamme  mahdollistaa arjesta selviämisen ja sen, että unelmille jää myös tilaa. Miljardien velkataakka ei saa jäädä lastesi maksettavaksi. On aika kääntää Suomi oikeaan suuntaan.

Petteri Orpo

Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja